Προϋπόθεση για την χρήση της υπηρεσίας είναι η είσοδός σας (login) στο Digitickets Club.