Πέμπτη, 11 Μαϊου 2017, 10:00
AEGEAN SPEED LINES - Τροποποίηση δρομολογίου της Aegean Speed Lines λόγω απεργίας.
Η Aegean Speed Lines ενημερώνει ότι λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας των πληρωμάτων των πλοίων, το δρομολόγιο του πλοίου SPEEDRUNNER 3 την Τετάρτη 17/05/2017, από Πειραιά 12:00 μ.μ. δεν θα εκτελεστεί. Το δρομολόγιο αυτό θα εκτελεστεί μετά τη λήξη της απεργίας, τη Πέμπτη 18/05/2017 ως ακολούθως: Πειραιάς (07:30) - Σέριφος (10:00-10:10) - Σίφνος (10:35-10:45) - Μήλος (11:45-12:00) - Σίφνος (13:00-13:10) - Σέριφος (13:35-13:40) - Πειραιάς (16:15).