Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, 00:00
A.N.E.S - Τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα διακοπούν από 05/11/2018 έως 03/01/2019 για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης.

Τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα διακοπούν από 05/11/2018 έως 03/01/2019 για εκτέλεση εργασιών ετήσιας επιθεώρησης.